Plani i qeverisë për të rritur të ardhurat nga TVSH përmes përfshirjes në skemë të biznesit të vogël ka rezultuar një dështim total, të paktën deri në korrik.

Të dhënat zyrtare nga Ministria e Financave tregojnë se në 7 muajt e parë të vitit, të ardhurat nga TVSH e brendshme ishin 300 milionë lekë më të ulëta se e njëjta periudhë e vitit të kaluar.

Megjithë kundërshtimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe opozitës, në fund të vitit të kaluar qeveria miratoi një ligj, i cili uli pragun e xhiros vjetore të bizneseve që paguajnë TVSH, nga 5 milionë lekë që ishte në 2 milionë lekë.

Kjo masë, e cila hyri në fuqi në 1 prill të këtij viti, përfshiu për herë të parë në skemën e Tatimit mbi Vlerën e Shtuar rreth 11 mijë biznese të vogla, të cilat më parë ishin të përjashtuara nga pagesa e kësaj takse.