Ka rënë shi së fundmi në vendin tuaj?

Edhe nëse ka rënë, sasia nuk mund të krahasohet me këto vende, të cilat njihen në tërë botën si vendet me më shumë lagështi.

Reshjet mesatare vjetore  në këto vende janë nga 8169 mm deri në 11,871 mm.

10. Emei Shan, provinca Sichuan, Kinë

9. Kukui, Maui, Hawai

8. Mt Waialeale, Kauai, Hawaii

7. Big Bog, Maui, Hawaii

6. Debundscha, Cameroon, Africa

5. San Antonio de Ureca, Bioko Island, Equatorial Guinea

4. Cropp River, New Zealand

3. Tutendo, Colombia, South America

2. Cherrapunji, Meghalaya State, India

1. Mawsynram, Meghalaya State, Indi