Klajda Gjosha:Fuqizimi ekonomik dhe social i gruas,mbetet parësor në programin tonë për 4 vitet e ardhshme!

Është kënaqësi të prezantoj para jush pjesën e programit tonë të LSI-së për fuqizimin ekonomik dhe social të gruas dhe dua të falënderoj shumë komisionin e çështjeve sociale dhe të barazisë gjinore si edhe të gjithë ekspertët që iu bashkuan këtij komisioni për punën e jashtëzakonshme që kanë bërë.

Sepse realisht për LSI-në gratë dhe vajzat kanë qenë gjithmonë një shtyllë kryesore dhe parësore e saj dhe si të tillë ne i shohim gratë dhe vajzat jo vetëm si një pjesë thelbësore për familjen, por sigurisht edhe për shoqërinë shqiptare dhe në radhë të parë të parë forcimi i rolit të tyre është parësor për konsolidimin e vlerat të solidaritetit të punës të angazhimit qytetar si dhe të barazisë gjinore. Unë dëshiroj ta ndaj prezantimin e programit tonë në tre shtylla kryesore.

Në radhë të parë dhe që është shumë e rëndësishme, është përfaqësimi politik i gruas. LSI ka qenë gjithmonë një promotore e promovimit të gruas në politikë dhe unë mendoj që ne këtë radhë vijmë menjëherë me një premtim të mbajtur.

Po të shikojmë në listat e LSI-së kemi shumë gra dhe vajza që përfaqësohen dhe madje përfaqësohen në radhët e para të këtyre listave duke filluar që me kryeqytetin dhe duke vazhduar me Elbasanin dhe me qytetet e tjera siç janë Durrësi etj. Dhe me këtë dëshirojmë të arrijmë një pimë parësore që është pikërisht ajo e përfaqësimit sa më dinjitoz të kuvendit të Shqipërisë.

Kemi parë në katër vitet e fundit një Kuvend që realisht nuk ka qenë i denjë për qytetarët shqiptarë, nuk ka qenë i denjë për të gjithë ato gra dhe vajza që e kanë ndjekur nga familjet e tyre bashkë fëmijët e tyre. Realisht ne mendojmë të forcojmë zërin e grave dhe vajzave brenda Kuvendit të Shqipërisë duke sjellë më shumë pranë qytetarëve ao çështje që ndikojnë të familjet e tyre te çështjet e përditshme, te puna, te çështjet sociale, tek arsimi te shëndetësia e kështu me radhë.

Pjesa e dytë e programit është pikërisht lufta kundër dhunës ndaj grave. Kjo është një çështje madhore dhe nuk besoj se është vetëm në Shqipëri, por edhe në vende tejet të zhvilluara të Evropës dhe më tej. Megjithatë, unë nuk mendoj që në Shqipëri mungon kuadri ligjor. Ajo çka ne duam të arrijmë është pikërisht implementimi sa më i mirë i kuadrit ligjor dhe që ligjet tona të implementohen sa më mirë unë mendoj që në luftë kundër dhunës ndaj grave duhet të kemi sanksione dhe më të forta në mënyrë që njerëzit të jenë edhe më të ndërgjegjshëm dhe që ky fenomen të parandalohet.

Pjesa e tretë e programit që është edhe pjesa më kryesore do ta quaja unë, është pikërisht fuqizimi ekonomik i gruas. LSI në programin e saj ka fokusuar pikërisht një nga spektrat kryesorë që është arsim për punësim, sepse ne besojmë që kemi nevojë për një lidhje edhe më të ngushtë nëpërmjet edukimit apo kualifikimit profesional në raport me nevojat e tregut të punës në mënyrë që gratë të emancipohen të fuqizohen ekonomikisht dhe duke synuar sigurisht që të kemi 50% të forcës punëtore gra dhe 50% të sipërmarrjes private gra.

LSI gjithashtu propozon hartimin e një strategjie kombëtare për gruan sipërmarrëse duke ofruar konsulenca për plane biznesi, duke ofruar studime të tregut, pra aty ku duhet fokusuar biznesi që do të ketë brenda saj dhe një paketë masash stimuluese financiare dhe fiskale për arsimimin, kualifikimin, trajnimin zhvillimin dhe promovimin e iniciativës private për vajzat dhe gratë.

Sot në Shqipëri ne kemi rreth 32% të biznesit të iniciuar nga gra e vajza dhe sfidat dhe synimi ynë është që në katër vitet e ardhshme ne ta rrisim atë shifër duke e çuar atë në 45 %. LSI gjithashtu propozon mundësimin e kreditimit dhe interesave të buta me interes 2 % dhe me një fond garancie për të gjitha gratë sipërmarrëse në aktivitetet prodhuese sidomos në ato sektorë si bujqësia, turizmi agrobiznesi dhe në shërbime.

Kuptohet që e gjitha kjo do të bëhet edhe në bazë të marrëveshjeve që ne do të kemi edhe me bankat e nivelit të dytë. Gjithashtu, ne propozojmë që në të gjitha ato biznese apo sipërmarrje të regjistruara të kemi në bordet e menaxhimit të tyre 50% gra sepse kjo do të bëje të mundur që gratë të jenë vendimmarrëse edhe në këto biznese që janë tashmë të regjistruara. Unë mendoj që ky program është i jashtëzakonshëm dhe i jep një shans dhe një mundësi të gjitha grave dhe vajzave jo vetëm për t’u integruar në jetën sociale por edhe në at ekonomike të vendit.

Mendoj që është një shans për të ardhmen, mendoj që është një shans për të gjitha familjet dhe mund të them që është një nga programet më të mira të prezantuara ndonjëherë për të gjithë gratë dhe vajzat shqiptare.

(Burimi: Integrimi.al/ Xh.N)

Te shenuara si:
al}lsiLOGO_LRI_lgi
Selia Qëndrore

Rruga Sami Frashëri
Godina 20/10
Tiranë, Shqipëri

Zyra e Kordinatorëve

Tel: +355 4 2270 412
Tel: +355 4 2270 413

Zyra e Sekretariatit

Tel: +355 4 2258 665

Zyra e Shtypit LSI

Tel: +355 4 225 758

info@lsi.al, www.lsi.al