Kursi i këmbimit valutor, 7 gusht 2019, sipas Bankës së Shqipërisë:

Image