Kursi i këmbimit valutor, sipas Bankës së Shqipërisë, 8 qershor 2019.Image