Kursi i këmbimit valutor, 18 korrik 2019, sipas Bankës së Shqipërisë:

Image