Kursi i këmbimit valutor, sipas Bankës së Shqipërisë, 25 maj 2019.Image