Banka e Shqipërisë zbaton një regjim të lirë të kursit të këmbimit. Kursi zyrtar për sot, e shtunë 29 dhjetor 2018:

Image