Manjani: Prokuroria është dembele për shkak të sistemi