Një ngarkesë prej 4 tonësh është bllokuar në Hanin e Hotit.

Ngarkesa me marmalatë që vinte nga Serbia nuk plotësonte kushtet e duhura për tu tregëtuar në vendin tonë.

Marmalatës i kishte ngelur më pak se gjysma e afatit të skadimit për tu konsumuar.

Destinacioni ishte Shkodra, por AKU nuk lejoi futjen e saj në vend.