Ministri i Drejtësisë, Petrit Vasili, ka pritur në një takim drejtues të lartë të USAID në vendin tonë

Ministri i Drejtësisë, z. Petrit Vasili, gjatë një takimi të zhvilluar me drejtues të lartë të USAID në vendin tonë, ka vlerësuar mjaft pozitivisht bashkëpunimin e deritanishëm.
“Sikurse jam informuar nga stafi im, bashkëpunimi i gjatë me USAID mund të konsiderohet mjaft i suksesshëm dhe frutdhënës. Edhe personalisht, kam një histori të gjatë bashkëpunimi me USAID, që daton rreth 20 vite më parë, bashkëpunim i cili që atëherë ka qenë mjaft pozitiv”, theksoi z. Vasili, gjatë takimit.
Më tej, gjatë diskutimit drejtuesit e USAID prezantuan dhe analizuan ecurinë e njërit prej projekteve kryesore që ka asistuar sistemin e drejtësisë vitet e fundit, “Drejtësi për të gjithë”.
Duke u ndalur tek disa nga komponentët e këtij projekti, përfaqësuesit e USAID e vunë theksin tek rëndësia e efikasitetit në gjykata, marrja dhe dhënia e një drejtësie pa vonesa, transparenca në ofrimin e shërbimit publik në gjykata, etj.
Një tjetër pikë me interes gjatë diskutimit ishte edhe procesi i regjistrimit audio, por edhe roli dhe pwrfshirja e shoqërisë civile nw proceset reformuese tw drejtwsisw, tek të cilat po ashtu ky projekt është i fokusuar.
“USAID ofron mbështetje teknike për 23 shoqata që po monitorojnë ecurinë e procesit të reformës në drejtësi”, theksuan drejtuesit e USAID, duke shtuar se sa i takon raportimit investigativ, po punohet me gazetarët vendor lidhur me përmirësimin e hetimit investigativ.
Ministri Vasili vlerësoi se projekti është përqëndruar në disa pika mjaft të ndjeshme të sistemit, ndërsa vuri në dukje se veçanërisht sistemi audio është jetik për sistemin gjyqësor, në drejtim të garancisë për transparencë.
Gjithashtu z. Vasili evidentoi se garancia e kapaciteteve të raportimit investigativ ka shumë rëndësi, dhe nëse ky raportim nuk është profesional, ka rrezik të krijohen problematika në drejtim të perceptimit negative të publikut.
Ministri i Drejtësisë theksoi gjithashtu se roli i OJF-ve të përfshira në projekt nuk duhet të jetë thjesht monitorues, por mbështetës, duke bashkëpunuar ngushtë me shoqatat e profesionistëve.
“Raporti në koalicionin e OJF-ve që do të monitorojnë reformën do të ishte mire të ndërlidhej edhe me organizatat e profesionistëve.

Rolin e tyre e shoh si mbështetje dhe jo thjesht monitorues. Ccështja është që të mos mjaftohen me informacione që janë publike dhe lehtësisht të aksesueshme, por të jetë pjesë aktive”, tha z. Vasili.

Burimi:(integrimi.al/E.S)

al}lsiLOGO_LRI_lgi
Selia Qëndrore

Rruga Sami Frashëri
Godina 20/10
Tiranë, Shqipëri

Zyra e Kordinatorëve

Tel: +355 4 2270 412
Tel: +355 4 2270 413

Zyra e Sekretariatit

Tel: +355 4 2258 665

Zyra e Shtypit LSI

Tel: +355 4 225 758

info@lsi.al, www.lsi.al