Ministria e Drejtësisë: Procedim disiplinor për 12 prokurorë

Ministria e Drejtësisë ka dorëzuar në Kuvend një raport për inspektimet në prokurori, të kryera në periudhën 01.03.2015-01.03.2016. Raporti përmban të dhëna të përgjithshme që kanë rezultuar nga kontrollet e Ministrisë së Drejtësisë në organin e prokurorisë, të ushtruara në mënyrë të planifikuar apo në bazë të informacioneve. Kontrolli është ushtruar në 7 prokurori dhe u ndërpre në Vlorë e Kavajë. Në total është inspektuar veprimtaria e 32 prokurorëve, 24 prej të cilëve kanën shkelur ligjin dhe detyrën.

Ministri Manjani i ka rekomanduar Prokurorit të Përgjithshëm fillimin e procedimit disiplinor për 12 prokurorë , veprimtaria e të cilëve është konstatuar me shkelje të detyrës. Gjatë kontrollit u konstatua shkelje në 4 drejtime:

1. Tërheqje e procedimit penal pa përfunduar hetimet paraprake.
2. Veprime të parregullta e të vijueshme hetimore
3. Mosfillimin i ndjekjes penale
4.Mosrespektimin i afateve

Për të gjitha rastet e shkeljeve Ministria Drejtësisë ka njoftuar Prokurorinë e Përgjitshme,por jo gjithnjë ka marrë reagim.

Te shenuara si:
al}lsiLOGO_LRI_lgi
Selia Qëndrore

Rruga Sami Frashëri
Godina 20/10
Tiranë, Shqipëri

Zyra e Kordinatorëve

Tel: +355 4 2270 412
Tel: +355 4 2270 413

Zyra e Sekretariatit

Tel: +355 4 2258 665

Zyra e Shtypit LSI

Tel: +355 4 225 758

info@lsi.al, www.lsi.al