Në Australi të ecurit zbathur nuk është ndonjë problem.

Në fakt shumica e njerëzve e bëjnë këtë gjë.

Kjo lidhet me dy faktorë. Njëra është kultura e plazhit e këtij vendi, ndërsa arsyeja e dytë është më shumë një arsye historike.

Para shumë kohësh disa oficerë mbetën në Sidney për një periudhë prej 6 muajsh, pa mundësi për të lëvizur, si dhe pa rroba dhe këpucë. Ky është një lloj rituali në nder të tyre.

Screenshot_7-46