Superhënat janë një lloj i rrallë i Hënës së plotë. Ato shfaqen deri në 14% më të mëdha dhe 30% më të ndritshme se normale. Ndërkohë që Hëna e plotë ndodh nje herë në muaj, superhëna ndodh vetëm disa herë në vit.

Hënës i duhen rreth 27.32 ditë për të rrotulluar Tokën. Gjatë orbitës së saj, Hëna kalon nëpër dy pika: Perigee dhe Apogje. Perigee është rreth 30,000 milje më afër Tokës sesa Apogje.

Superhëna ndodh kur Hëna është e plotë dhe kalon në pikën Perigee.

Shpesh është e vështirë të dallosh një superhënë dhe një hënë të plotë. Koha më e mirë për të parë një superhënë është kur ulet afër horizontit. Kështu që ju përpiquni të mos e humbisni këtë moment të rrallë që nuk zgjat shumë.