Kursi zyrtar i këmbimit valutor për sot, sipas Bankës së Shqipërisë:

 

Image