Nga Përparim Spahiu

Përkeqësohet klima e biznesit në Shqipëri në nivelet më të ulëta në tetë vite.

Janë anëtarët e Dhomës Amerikane të tregtisë që konfirmojnë përkeqësimin e puthajse të gjithë treguesve ku, vetëm 4 nga 27, i kanë shpëtuar përkeqësimit.

Monopoleve dhe konkurrencës së pandershe i ka zënë vendin si shqetësimi kryesor klima e brëndëshme politike.

Performanca ekonomisë, klima e biznesit, korrupsioni, informaliteti dhe burrokracia e qeverise janë gjithashtu shqetësime në përkeqësim.

Shqiptarët po jetojnë periudhën më të vështirë ekonomike në 30 vite demokraci!